Upadłość firmy na Śląsku

Twoja firma jest w złej sytuacji finansowej? Dotychczasowe działania restrukturyzacyjne nie przyniosły żadnych efektów? Nie czekaj i weź sprawy w swoje ręce! Ogłoszenie upadłości firmy pozwala na łatwiejsze wyjście z długów i rozpoczęcie działalności na nowo.

Nie wiesz, jak ogłosić upadłość? Nasze Śląskie Centrum Restrukturyzacji oferuje kompleksową obsługę firm w Katowicach i w innych miastach na Śląsku w ramach prowadzenia postępowań upadłościowych.

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej czy też upadłość spółki ZOO, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Na czym polega upadłość firmy?

Upadłość firmy, określana także jako bankructwo, pozwala na łatwiejsze wyjście z zadłużenia poprzez spłacenie roszczeń wierzycieli przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy jest ono niewypłacalne.

Kiedy można ogłosić upadłość działalności gospodarczej?
Według polskiego prawa ogłoszenie upadłości jest możliwe przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. konsumentów) oraz przez spółki.

Upadłość przedsiębiorcy jest możliwa po spełnieniu określonych warunków zapisanych w przepisach.

Główne przesłanki, które umożliwiają upadłość firmy

– Niewypłacalność – firma traci możliwość do regulowania swoich zobowiązań, przy czym opóźnienia w spłacie przekraczają okres 3 miesięcy.
– Przewaga zobowiązań nad majątkiem – zobowiązania pieniężne firmy przekraczają wartość jej majątku, przy czym stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące. Przesłanka ta dotyczy spółek kapitałowych i osobowych z wyłączeniem tych, w których przynajmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym całym swoim majątkiem za zobowiązania bez ograniczenia jest osoba fizyczna.
– Wielość wierzycieli – firma powinna posiadać co najmniej dwóch wierzycieli, wobec których ma niespłacone zobowiązania.
– Posiadanie majątku – to on składa się na masę upadłości firmy, z której spłacane są jej zobowiązania.

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorcy?

Ogłoszenie upadłości firmy odbywa się zgodnie z przewidzianą procedurą przed sądem.

Możesz ogłosić upadłość firmy wtedy, gdy:
– Zostały spełnione przesłanki upadłości – niewypłacalność, wielość wierzycieli, dysponowanie majątkiem.
– Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości firmy do właściwego sądu rejonowego – wniosek o upadłość spółki lub działalności jednoosobowej należy wnieść w terminie 30 dni od momentu stwierdzenia niewypłacalności.

Upadłość firmy – i co dalej?

Postępowanie upadłościowe może przybrać jedną z dwóch form:
– Upadłość likwidacyjna – skutkuje likwidacją majątku firmy i jej zamknięciem.
– Upadłość układowa – umożliwia układ z wierzycielami w zakresie spłaty zobowiązań, dlatego firma może dalej funkcjonować, a także daje szansę na wyjście z bankructwa.

Jak możemy Ci pomóc?

Zamierzasz ogłosić upadłość przedsiębiorstwa w Katowicach lub w innym mieście na Śląsku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Chcesz dowiedzieć się, czy Twoja firma spełnia warunki do ogłoszenia upadłości? Skontaktuj się z naszym Śląskim Centrum Restrukturyzacji i powierz sprawy specjalistom.

Pomożemy Ci ogłosić upadłość działalności gospodarczej i zadbamy o wszystkie szczegóły związane z tą procedurą. Nasz obszar działania to Katowice i cały Śląsk.